MAKLUMAN PENGGUNAAN SIJIL DIGITAL SOFTCERT SECARA ROAMING

Mulai 21 Mei 2020, pengguna yang menggunakan Sijil Digital Softcert boleh melakukan tandatangan dokumen secara Roaming tanpa menggunakan ejen MyTrustID Desktop di dalam sistem CMS.

Sila rujuk Manual Pengguna(BM) / User Manual(EN) sebagai sebagai panduan lanjut.

EJEN MyTrustID Desktop VERSI TERKINI BAGI PENGGUNA Window OS 

Ejen MyTrustID Dekstop versi terkini (v1.1.7) boleh dimuat turun untuk pemasangan di komputer anda. Ejen versi terkini mempunyai penambahbaikan berikut:

1.         Notifikasi kemaskini ejen secara automasi.

2.         Tambahan fungsian automasi pop-up selepas pemasangan ejen.

3.         Pelancaran ejen secara automasi selepas komputer dibuka.

4.          Tidak perlu uninstall ejen sekiranya terdapat pemasangan ejen versi baharu.

Sila klik MyTrustID Desktop (Window OS) untuk memuat turun ejen (terkini). Manual Pengguna (Window OS) (terkini) boleh dirujuk sebagai panduan lanjut.

Sila klik MyTrustID Desktop (MAC OS) untuk memuat turun ejen. Manual Pengguna (MAC OS) boleh dirujuk sebagai panduan lanjut.

Nota:

  • Sekiranya komputer anda memerlukan run as administrator untuk proses pemasangan ejen, sila rujuk kepada pihak pentadbir teknologi maklumat di jabatan anda untuk akses nama pengguna (username) dan kata laluan (password) komputer tersebut.
  • Pengguna MAC OS sila gunakan ejen versi sedia ada.